top of page

Fons Next Generation EU
per a Pymes

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència se sustenta en quatre pilars que vertebraran el procés cap a una Espanya més verda, més digital, més cohesionada i inclusiva i més igualitària, on les Pymes han de tenir un paper protagonista.

En aquest plà es recullen un conjunt de reformes i inversions orientades a reforçar l ́ecosistema empresarial espanyol, amb especial atenció a les necessitats de les pymes, amb la finalitat de donar suport a aquestes empreses per augmentar la seva productivitat, reforçar les seves capacitats i contribuir així a la creació de llocs de feina, la competitivitat i el creixement de l'economia en conjunt.

La partida destinada a les PYMES preveu inversions de 4.894 milions d ́euros. Així mateix, reformes i inversions en 5 àmbits estratègics: empreniment, creixement, digitalització i innovació, suport al comerç i internacionalització.

Els fons s´executaran a través de convocatòries de licitacions, subvencions i ajudes dels diferents Ministeris, Comunitats Autònomes i, en alguns casos, Ajuntaments.
 

Les diferents administracions publicaran convocatòries de concursos públics, subvencions i ajudes orientades a complir amb els objectius del pla (la transició ecològica i digital, la cohesió territorial i social i la igualtat de génere).

bottom of page